Την Παρασκευή 26.3.2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη όλων των φορέων του έργου SmartPV με αντικείμενο τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του έργου.