Τηλεδιάσκεψη όλων των φορέων του έργου

Την Παρασκευή 26.3.2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη όλων των φορέων του [...]