Οι φορείς
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α) δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2018 από την συγχώνευση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Εκτείνεται σε δύο campus την Πανεπιστημιούπολη 1 και την Πανεπιστημιούπολη 2. Συνολικά περιλαμβάνει 5 σχολές, που συγκροτούνται από 27 τμήματα. Λειτουργούν 50 θεσμοθετημένα Εργαστήρια, 27 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών καθώς και 48 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, εκ των οποίων 6 είναι Διιδρυματικά. Υπάρχουν ακόμη 15 συνεργασίες με Ελληνικά Πανεπιστήμια καθώς και Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε επίπεδο δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών.

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης (EDUTeL) του Τμήματος Πληροφορικής και Υπολογιστών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στους τομείς της εκπαίδευσης και βελτιστοποίησης και ελέγχου συστημάτων. Συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στις περιοχές Προσομοίωσης και Βελτιστοποίησης Συστημάτων, Τεχνητής Νοημοσύνης, Μαθησιακών Περιβαλλόντων με αλληλεπίδραση, Σχεδίαση – Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Internet of Things. Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου περιλαμβάνει εκτός από τα μέλη ΔΕΠ υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και συνεργαζόμενους ερευνητές των οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέροντα συμπίπτουν με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου.

Υπεύθυνη επικοινωνίας του φορέα Πα.Δ.Α στο έργο SmartPV:
Ομότιμη Καθηγήτρια Μαρία Σαμαράκου
Τηλ.: +302105385322
Email: marsam@uniwa.gr

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας PEL@DUTH εστιάζεται σήμερα στους αντιστροφείς διασύνδεσης Φ/Β μονάδων με το δίκτυο Χαμηλής Τάσης, ιδιαίτερα υπό υψηλά επίπεδα διείσδυσης των Α.Π.Ε. στα Δίκτυα Διανομής. Βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας, πέρα από τη βελτιστοποίηση του αντιστροφέα, είναι η αναβαθμισμένη λειτουργία και η παροχή επικουρικών υπηρεσιών από πλευράς Φ/Β μονάδας, διατηρώντας παράλληλα πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας ισχύος. Επιπρόσθετα, η ομάδα δραστηριοποιείται σε ζητήματα εξηλεκτρισμού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (All-Electric Aircraft, All-Electric Ship) και στην αξιοποίηση της Wide Band Gap τεχνολογίας ημιαγωγών ισχύος, καθώς και στην αποδοτική χρήση της ενέργειας στον βιομηχανικό και στον οικιακό τομέα (ανάκτηση θερμικής ενέργειας, αξιοποίηση της ενέργειας πέδησης κινητηρίων συστημάτων, ασύρματη μεταφορά ισχύος, κτήρια μηδενικής κατανάλωσης κλπ). Η ομάδα PEL@DUTH έχει στενή συνεργασία με Ελληνικές Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών τάσεων στον τομέα των Ηλεκτρονικών Ισχύος και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικής (AUTH-ELAB) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή του το 1976 έως σήμερα έχει να παρουσιάσει πολύ σημαντικό και πολυσχιδές έργο σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν ερευνητικές, αναπτυξιακές, μετρητικές καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα της ανάλυσης και του σχεδιασμού αναλογικών και ψηφιακών/ενσωματωμένων συστημάτων ξεκινώντας από την μοντελοποίηση του συστήματος έως την κατασκευή του ολοκληρωμένου κυκλώματος σε τεχνολογίες αιχμής, καθιστώντας το αναγνωρίσιμο φορέα τόσο στην Ελληνική Επιστημονική και Ερευνητική Κοινότητα, όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο της βιομηχανίας. Αυτή τη στιγμή το Εργαστήριο αποτελείται από 5 μέλη Δ.Ε.Π., 2 ΕΙΔΙΠ, από ένα σύνολο μεταδιδακτόρων ερευνητών καθώς επίσης και από έκτακτο επιστημονικό προσωπικό (μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες). Τα μέλη του AUTH-ELAB έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα αναφορικά με το σχεδιασμό ψηφιακών και αναλογικών κυκλωμάτων και συστημάτων.

Υπεύθυνος επικοινωνίας του φορέα AUTH-ELAB στο έργο SmartPV:

Καθηγητής Στυλιανός Σίσκος
Τηλ.: +302310998056
Email: siskos@physics.auth.gr

Πολυτεχνείο Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC, www.tuc.gr) είναι ο συντονιστής φορέας του έργου SmartPV. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του φορέα TUC στο SmartPV πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΚΑ2ΠΕ, www.elci.tuc.gr) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.ece.tuc.gr). To ΕΚΑ2ΠΕ διεξάγει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στις περιοχές των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων επεξεργασίας και διαχείρισης ηλεκτρικής ισχύος (μετατροπείς ισχύος, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και μεγιστοποίησης ισχύος κλπ.), των αισθητήρων και ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης (σχεδίαση αισθητήρων, κυκλώματα επεξεργασίας σήματος αισθητήρων, διεπικοινωνία με Η/Υ κλπ.), καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (σχεδίαση ηλιακών και αιολικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, συστήματα διαχείρισης ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας κλπ.).
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου SmartPV & υπεύθυνος επικοινωνίας του φορέα TUC στο έργο SmartPV:

Αναπλ. Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης
Τηλ.: +302821037233
Email: efkout@electronics.tuc.gr

Habitatio
H εταιρεία Habitatio δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης για Φωτοβολταϊκά έργα μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Για την αδιάλειπτη λειτουργία, μακροβιότητα και υψηλή παραγωγικότητα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων η Habitatio διαθέτει κατάλληλα προγράμματα καθαρισμού, συντήρησης, και ολοκληρωμένου ορθού τακτικού ελέγχου της εγκατάστασης. Το πακέτο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία Habitatio αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων, βιομηχανικών στεγών καθώς και οικιακών εγκαταστάσεων, καθώς διασφαλίζεται η λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις της επένδυσης. Οι υπηρεσίες συντήρησης της εταιρείας Habitatio έχουν ως στόχο να επιτυγχάνεται η Ελάχιστη Εγγυημένη Διαθεσιμότητα και το Ελάχιστο Εγγυημένο PR (Performance Ratio), εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση και επέκταση του χρόνου ζωής της καλής λειτουργίας των φωτοβολταϊκών εφαρμογών.
Ecovar Power
Η ecovarpower δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις και προτείνοντας στοχευμένες βελτιώσεις . Διαθέτοντας εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς που έχει αναπτυχθεί, η ecovarpower προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτό κόστος και σίγουρα με τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα (value for money). Είμαστε αφοσιωμένοι στην καινοτομία και αιχμή της τεχνολογίας σε κάθε τομέα δράσης μας, παρέχοντας στους πελάτες μας τα εργαλεία που χρειάζονται και κάνουν τη διαφορά. Αποτελεί δέσμευση της ecovarpower να υποστηρίζουμε σε κάθε βήμα τους πελάτες και συνεργάτες μας – από την ανεξάρτητη και αμερόληπτη συμβουλή για την επιλογή τους , μέχρι και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Το μόνο που χρειάζονται είναι να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να δούμε μαζί το σχέδιο τους ή να μιλήσουμε για τυχόν δυσκολίες που έχουν και να βρούμε την καλύτερη λύση. Οι τομείς δραστηριότητάς μας είναι:

➤ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Τμήμα Μελετών και έργων)
➥EPC Services (Κατασκευές έργων Φωτοβολταϊκών και ΑΠΕ, Τεχνικών και ΗΜ έργων)
➥Renewable energy (Έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)
➥Consulting Services (Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διάγνωση αναγκών, βελτίωση δομών επιχειρήσεων)

➤ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φύλαξης, καθαριότητας, υποστήριξης)
➥Security Servises(Φυλάξεις ΦΒ (Στατική/partols), φυλάξεις κτηρίων, ασφάλεια διοργανώσεων)
➥Fasility Management (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υποστήριξης λειτουργίας σε πελάτες του δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα)
➥Recycling (Διαχείριση και συγκέντρωση υλικών για ανακύκλωση PV)

➤ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
➥O&M Services (Συντήρηση Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας & άλλων έργων ΑΠΕ)
➥WebSpace Services(Διάθεση χώρου στο διαδίκτυο, διαχείριση web μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης)
➥Surveillance Servises (Επιτήρηση, διαχείριση & βελτίωση απόδοσης Φωτοβολταϊκών και άλλων έργων ΑΠΕ)

➤ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
➥R&D team (Έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς των ΑΠΕ & σε εφαρμογές επιτήρησης)
➥Safety Services (Τεχνικοί ασφαλείας, διάγνωση & βελτίωσης συνθηκών ασφάλειας)
➥Engineering (Μελέτες ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, ΗΜ, Περιβαλλοντικές, οικονομοτεχνικές, γεωργικής ανάπτυξης)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης