Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου

Ευτύχιος Κουτρούλης

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πολυτεχνειούπολη, Ακρωτήρι
Χανιά

Τηλ.: 2821037233

Email: efkout@electronics.tuc.gr

Αποστολή email μέσω της φόρμας επικοινωνίας

    Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης