Συνάντηση όλων των φορέων του έργου, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Αθήνα.