Τηλεδιάσκεψη όλων των φορέων του έργου

Την Παρασκευή 26.3.2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη (λόγω των μέτρων μείωσης [...]