Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη (λόγω των μέτρων μείωσης της εξάπλωσης του COVID-19) όλων των φορέων του έργου SmartPV, με αντικείμενο τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του έργου.