Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των φορέων του έργου SmartPV στις εγκαταστάσεις της ΗΑΒΙΤΑΤΙΟ C.F.M.  στην Αθήνα, με αντικείμενο τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του έργου.