Η συνάντηση όλων των φορέων του έργου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Αθήνα.