Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC, www.tuc.gr) είναι ο συντονιστής φορέας του έργου SmartPV. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του φορέα TUC στο SmartPV πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΚΑ2ΠΕ, www.elci.tuc.gr) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.ece.tuc.gr). To ΕΚΑ2ΠΕ διεξάγει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στις περιοχές των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων επεξεργασίας και διαχείρισης ηλεκτρικής ισχύος (μετατροπείς ισχύος, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και μεγιστοποίησης ισχύος κλπ.), των αισθητήρων και ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης (σχεδίαση αισθητήρων, κυκλώματα επεξεργασίας σήματος αισθητήρων, διεπικοινωνία με Η/Υ κλπ.), καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (σχεδίαση ηλιακών και αιολικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, συστήματα διαχείρισης ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας κλπ.). Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου SmartPV & υπεύθυνος επικοινωνίας του φορέα TUC στο έργο SmartPV: Αναπλ. Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης (email: efkout@electronics.tuc.gr, Τηλ.: +302821037233).

el
en_US el