Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2018 από την συγχώνευση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Εκτείνεται σε δύο campus την Πανεπιστημιούπολη 1 και την Πανεπιστημιούπολη 2. Συνολικά περιλαμβάνει 5 σχολές, που συγκροτούνται από 27 τμήματα. Λειτουργούν 50 θεσμοθετημένα Εργαστήρια, 27 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών καθώς και 48 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, εκ των οποίων 6 είναι Διιδρυματικά. Υπάρχουν ακόμη 15 συνεργασίες με Ελληνικά Πανεπιστήμια καθώς και Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε επίπεδο δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών.
Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης (EDUTeL) του Τμήματος Πληροφορικής και Υπολογιστών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στους τομείς της εκπαίδευσης και βελτιστοποίησης και ελέγχου συστημάτων. Συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στις περιοχές Προσομοίωσης και Βελτιστοποίησης Συστημάτων, Τεχνητής Νοημοσύνης, Μαθησιακών Περιβαλλόντων με αλληλεπίδραση, Σχεδίαση - Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Internet of Things. Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου περιλαμβάνει εκτός από τα μέλη ΔΕΠ υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και συνεργαζόμενους ερευνητές των οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέροντα συμπίπτουν με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου.

el
en_US el