Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας PEL@DUTH εστιάζεται σήμερα στους αντιστροφείς διασύνδεσης Φ/Β μονάδων με το δίκτυο Χαμηλής Τάσης, ιδιαίτερα υπό υψηλά επίπεδα διείσδυσης των Α.Π.Ε. στα Δίκτυα Διανομής. Βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας, πέρα από τη βελτιστοποίηση του αντιστροφέα, είναι η αναβαθμισμένη λειτουργία και η παροχή επικουρικών υπηρεσιών από πλευράς Φ/Β μονάδας, διατηρώντας παράλληλα πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας ισχύος. Επιπρόσθετα, η ομάδα δραστηριοποιείται σε ζητήματα εξηλεκτρισμού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (All-Electric Aircraft, All-Electric Ship) και στην αξιοποίηση της Wide Band Gap τεχνολογίας ημιαγωγών ισχύος, καθώς και στην αποδοτική χρήση της ενέργειας στον βιομηχανικό και στον οικιακό τομέα (ανάκτηση θερμικής ενέργειας, αξιοποίηση της ενέργειας πέδησης κινητηρίων συστημάτων, ασύρματη μεταφορά ισχύος, κτήρια μηδενικής κατανάλωσης κλπ). Η ομάδα PEL@DUTH έχει στενή συνεργασία με Ελληνικές Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών τάσεων στον τομέα των Ηλεκτρονικών Ισχύος και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

el
en_US el