Επιτροπή Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το AUTH-ELAB από την ίδρυσή του το 1976 έως σήμερα έχει να παρουσιάσει πολύ σημαντικό και πολυσχιδές έργο σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν ερευνητικές, αναπτυξιακές, μετρητικές καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα της ανάλυσης και του σχεδιασμού αναλογικών και ψηφιακών/ενσωματωμένων συστημάτων ξεκινώντας από την μοντελοποίηση του συστήματος έως την κατασκευή του ολοκληρωμένου κυκλώματος σε τεχνολογίες αιχμής, καθιστώντας το αναγνωρίσιμο φορέα τόσο στην Ελληνική Επιστημονική και Ερευνητική Κοινότητα, όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο της βιομηχανίας. Αυτή τη στιγμή το Εργαστήριο αποτελείται από 5 μέλη Δ.Ε.Π., 2 ΕΙΔΙΠ, από ένα σύνολο μεταδιδακτόρων ερευνητών καθώς επίσης και από έκτακτο επιστημονικό προσωπικό (μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες). Τα μέλη του AUTH-ELAB έχουν συμμετάσχει σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα αναφορικά με το σχεδιασμό ψηφιακών και αναλογικών κυκλωμάτων και συστημάτων.

el
en_US el