Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

emblem

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΕΤΠΑ&ΤΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Συμφωνία εταιρικής σχέσης

2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

SmartPV

Ανάπτυξη συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων
Οι Φορείς

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  (ΠΔΑ) δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2018 από την συγχώνευση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας και του  Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  Πειραιά.

Η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας PEL@DUTH εστιάζεται σήμερα στους αντιστροφείς διασύνδεσης Φ/Β μονάδων με το δίκτυο Χαμηλής Τάσης, ιδιαίτερα υπό υψηλά επίπεδα διείσδυσης των Α.Π.Ε. στα Δίκτυα Διανομής.

Το AUTH-ELAB από την ίδρυσή του το 1976 έως σήμερα έχει να παρουσιάσει πολύ σημαντικό και πολυσχιδές έργο σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν ερευνητικές, αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC, www.tuc.gr) είναι ο συντονιστής φορέας του έργου SmartPV.

Habitatio δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η ecovarpower δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις και προτείνοντας στοχευμένες βελτιώσεις.

Νέα

Η εναρκτήρια συνάντηση όλων των φορέων.

Η εναρκτήρια συνάντηση όλων των φορέων.

Η εναρκτήρια συνάντηση όλων των φορέων. Η εναρκτήρια συνάντηση όλων των φορέων του έργου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018...
Διαβάστε περισσότερα
el
en_US el